> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0200 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2019

За въвеждане движение с ограничена пропускливост по ул.“Родопи“ на моста след кръстовището с ул. „Наталия“ за извършване на текущ ремонт (фрезоване и асфалтиране).

ЗАПОВЕД №РД-0199 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2019

Във връзка с извършване на текущ ремонт в участъка от паркинга на южния вход на МБАЛ “д-р Братан Шукеров“, преди надлез „Лидъл“.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.03.2019

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Гела.

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ 0 11111

18.03.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2124

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-002/17.01.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2096

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-020/22.02.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1691

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-011/29.01.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1682

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-010/29.01.2019 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Горна Арда

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Арда

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 180 >