> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0775 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.10.2018

Във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода: 5, 6 и 7 октомври 2018 година.

Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

28.09.2018

По Решения №924, №925, №926, №927 и №928 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 11.09.2018 год.

Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

28.09.2018

По издадени Заповеди №УТР-055 и №УТР-056 на Кмета на Община Смолян.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

27.09.2018

ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

26.09.2018

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Масивна сграда

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

26.09.2018

По издадени Заповеди №УТР-050, №УТР-051, №УТР-052, №УТР-053 и №УТР-054 на Кмета на Община Смолян.

Обявление по чл.129, ал.5 от ЗУТ

26.09.2018

План - схема за обект : „Външен водопровод към база за дървопреработка и производство на пелети в УПИ I – база за дървопреработка и производство на пелети в кв.290 по плана на гр. Смолян.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

25.09.2018

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ - 1 БРОЙ, РАБОТНО МЯСТО: СМОЛЯН, ЧЛЕН НА ОЕПГ

ЗАПОВЕД №РД-0755 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.09.2018

Във връзка с реализация на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата градска среда на улици в гр. Смолян“, Подобект Б17 Реконструкция на ул. „Евридика“ от о.т. 4398 до о.т. 2250

ЗАПОВЕД №РД-0746 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2018

За въвеждам временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин“ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация чертеж 2 от проекта за ВОД, ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 167 168 >