> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1026 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.11.2017

Във връзка с настъпването на зимния сезон.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР

23.11.2017

За предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа,за длъжност „Социален работник“ – 2 щ. бр.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ПАНГАЛОВАТА КЪЩА"

23.11.2017

Информация за „Пангаловата къща“ в гр.Смолян кв.Райково недвижима художествена архитектурно-строителна културна ценност с категория „национално значение“

СЪОБЩЕНИЕ

22.11.2017

На основаниe чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-1021 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.11.2017

Във връзка с предстоящият нов туристически сезон 2017/2018 в к.к. Пампорово.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001012-005

20.11.2017

ДО, ФИЛКА АЛБЕНОВА РАДЕВА, АЛБЕН ЗЕФИРОВ АЗИМОВ И СВЕТЛА БОЙКОВА СОКОЛОВА

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян, както следва:

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на гр. Смолян:

ЗАПОВЕД №РД-1000 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.11.2017

Във връзка с необходимостта от удължаване срока на създадената със Заповед №РД-0976/08.11.2017г. временна организация на движение при извършване на строително - ремонти работи на ул."Петър Берон" ВХОД - ИЗХОД бул. "България" - АРЗ.

ЗАПОВЕД №РД-0991 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение по ул. "Бeклийца".

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >