> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1682

03.01.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 405

03.01.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.12.2018

По Решение №960 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.10.2018 год.

ЗАПОВЕД №РД-1088 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.12.2018

Относно осигуряването на допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 128 АЛ. 2 ОТ ЗУТ

20.12.2018

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №979 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 .

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2044

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

19.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-070/22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2018

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на вниманието Ви Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Смолян, за достъп до обществена ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.12.2018

Община Смолян уведомява, че от 17.12.2018 г. започна автоматично разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay и през Интернет - плащане през ePay.bg. Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 172 173 >