> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

09.08.2019

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

08.08.2019

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 512

07.08.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-061/15.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

06.08.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-057 до №УТР-065/ 05.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

05.08.2019

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

05.08.2019

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 02.08.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“-СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.3 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД №РД-0638/24.06.2019Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

02.08.2019

Съгласно инвестиционните проекти за линеен обект „Интегриран воден проект на агломерация на град Смолян“

СЪОБЩЕНИЕ

02.08.2019

Предвид създалата се обстановка по повод разпространението на африканска чума по прасетата е необходимо предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на заразата. На 01.08.2019 г. в Областна администрация – Смолян се проведе заседание ...

ОБЯВЛЕНИЕ

02.08.2019

Във връзка с приета Наредба№ РД-07-7 от 28.06.2019г.на Министъра на труда и социалната политика обнародвана в ДВ бр.53 от 05.07.2019г.за включване в механизма лична помощ Ви уведомяваме ,че от 02.08.2019г. започва приема на документи.

СЪОБЩЕНИЕ

01.08.2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Поради актуализиране на Единната информационна система „ИМЕОН“ на Община Смолян, Ви информираме, че на 02.08.2019 г. (петък) Центъра за информация и услуги за граждани и касите на Местни данъци и такси ще бъдат с работно време от ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 188 189 >