> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2018

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.03.2018

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.03.2018

По Решение №739 на Общински съвет-Смолян и Заповеди №УТР-005,№УТР-006,№УТР-007 и №УТР-008 на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНИ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ

12.03.2018

ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

07.03.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ/поземлен имот/ 67653.918.51 И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ/поземлен имот/ 67653.918.306

СПИСЪК

06.03.2018

На допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността Главен архитект в Общинска администрация

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

02.03.2018

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

01.03.2018

„Директор” на Детска градина „Радост” – гр. Смолян

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" ПРЕЗ 2017 Г.

28.02.2018

Община Смолян като доставчик на социалната услуга „приемна грижа“ и през 2017 г. продължи да изпълнява дейностите, заложени по проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане на областно ниво.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.02.2018

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >