> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ „МИСИЯ СМОЛЯН - 2018”

11.06.2018

От 09 юли 2018 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2018”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

ЗАПОВЕД №РД-0480 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.06.2018

временна забрана за ползване на ул. „Гео Милев“ от кръстовището на същата с ул. „Кирил Маджаров“ до кръстовището с ул. „Момчиловска комуна“ поради извършване на СМР.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.06.2018

Община Смолян обявява срок за набиране на заявления, заедмо с необходимите документи, за заемане на длъжностите Медицинска сестра/фелшер и Рехабилитатор, от 04 до 15 юни 2018 г. включително.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

Oт „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0475 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

За спиране на движението за всички МПС по локално платно от бул. „България” – община Смолян на 01.06.2018г. от 06:30ч. до приключване на детския празник и за посочения период закривам такси стоянката. Определям платното да се ползва за нуждите на ...

ЗАПОВЕД №РД-0474 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

За поставянето на стандартен пътен знак Б2 – СТОП и В1 и влизането забранено, на разклона на път SML 3250/III 868 Рудозем – Смолян –с. Полковник Серафимово.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 331

30.05.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.5.63 в ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 407

29.05.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ XIV-912.331, складова база и УПИ XV- ...

СЪОББЩЕНИЕ №УТ 00 1971

29.05.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-019/29.03.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 389

29.05.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-015/09.03.2018 год. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >