> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ0011492

18.12.2017

ДО „ХАЧО ГРУП“ЕООД , УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II“№38, ЕТ.1.,ГР. КРИЧИМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.12.2017

С Решения от №609 до №617 включително на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 30.11.2017 год.

ЗАПОВЕД №РД-1100 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.12.2017

Във връзка с настъпващия туристически сезон „Зима 2017/2018” и на основание правомощия по чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и преустановяване на строителните и монтажни ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-001

14.12.2017

ДО МАНОЛ ИЛИЕВ ГВОЗДЕВ, ВАСИЛ НИКОЛОВ ГЕЛОВ И БОЯН ГЕОРГИЕВ ШОНГОВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

07.12.2017

До Никола Антонов Матов

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

07.12.2017

На поземлен имот с идентификатор №67653.916.30

ЗАПОВЕД №РД-1061 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.12.2017

Относно чл.33, ал.1 и ал.2 от Закона за управление на отпадъците и спазване на изискванията на чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.40 и чл.41 от Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

06.12.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-061 ДО №УТР-067

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >