> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2044

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

19.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-070/22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2018

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на вниманието Ви Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Смолян, за достъп до обществена ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.12.2018

Община Смолян уведомява, че от 17.12.2018 г. започна автоматично разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay и през Интернет - плащане през ePay.bg. Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1769

13.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-080/10.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО

13.12.2018

Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО към Община Смолян взето на 11.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

12.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

11.12.2018

С тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.12.2018

По издадени Заповеди от №УТР-070 до №УТР-072 на Кмета на Община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 169 170 >