> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обществена консултация

21.05.2019

Във връзка с приета Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и изготвен Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

20.05.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-029, 030, 031, 032, 033, 034, 035/ 10.05.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2019

За набиране на предложения за Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

ЗАПОВЕД №РД-0551 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2019

За временно спиране на движението във връзка с провеждане на Майските празници - 2019 Абитуриентски балове 2019 г. и с цел и избягване на пътно - транспортни произшествия

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2517

16.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2453

16.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2367

16.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1686

16.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-028/26.03.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1646

14.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-030/01.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 415

14.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VII-875- за ПИ с идентификатор 67653.920.33 в ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 180 >