> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Специалист ОВК“

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността длъжност „Специалист по качеството на атмосферния въздух“

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление...

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Стартира приема на документи по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

24.02.2020

ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАПОВЕД № РД-0215 от 24.02.2020 г. на Кмета на община Смолян

24.02.2020

Заличаване на адресна регистрация на основание чл.99б от ЗГР

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

24.02.2020

Обявления по решения №77 и 78

ЗАПОВЕД №РД-0196 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.02.2020

Относно забрана за паша в горските територии за 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

20.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

20.02.2020

Във връзка с писмо с вх. №ДЛ001588-001 от 19.02.2020г. на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SML0184.A000_Малина“ в част от ПИ № 69345.6.216 ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 >