> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2510

18.04.2018

ДО КУЗМАН АНАСТАСОВ МАНДЖУКОВ И ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 157-002

18.04.2018

ДО НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА, НЕВЕНА ИВАНОВА ДАРМОНЕВА, ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, НИКОЛА ХРИСТОВ СТОЯНОВ И ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

17.04.2018

За длъжността „ДИРЕКТОР“ на детска градина „РАДОСТ“ - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002404

12.04.2018

ДО НАТАЛИ ХРИСТОВА ШИРОКОВА

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

12.04.2018

ДО ЕЛЕНА АСЕНОВА ПЕРНИЧЕВА-РОСТЕНГ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000152

12.04.2018

ДО МАРИЯ РУСКОВА ГАНОЗОВА, ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГАНОЗОВ И СИЙКА ДИМИТРОВА БОДУРОВА

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.04.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРС

12.04.2018

За заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000533

10.04.2018

ДО ЮЛИЯ СЛАВОВА КАБАКОВА И СЕВДАЛИН ЧАВДАРОВ ПЕНЧЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002296

10.04.2018

ДО ВЕЛИКА РАДЕВА ПЕТРОВА И ТОНКА АНДОНОВА ЧОЛАКОВА

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >