> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2018

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, предоставяме на вниманието Ви Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Смолян, за достъп до обществена ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.12.2018

Община Смолян уведомява, че от 17.12.2018 г. започна автоматично разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay и през Интернет - плащане през ePay.bg. Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1769

13.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-080/10.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО

13.12.2018

Решение №2 на Комисия по ИН ВИТРО към Община Смолян взето на 11.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

12.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

11.12.2018

С тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.12.2018

По издадени Заповеди от №УТР-070 до №УТР-072 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

06.12.2018

Поради технически проблеми при използването на служебните пощенски кутии на Община Смолян, работата им е преустановена.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2264

06.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-059/03.09.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2088

06.12.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-97.45 за жилищно ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 167 168 >