> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОП ”НАОП”

05.03.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

29.02.2012

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКАСЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

27.02.2012

 ЗАПОВЕД № 402

ДО СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

27.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

24.02.2012

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността "Старши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване".

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

17.02.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №545/15.02.2012 г. на Кмета на Община Смолян О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С   за заемане на длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост” при община Смолян, ...

ДО ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЧОБАНОВА И РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ

14.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

14.02.2012

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на улична регулация кв.72  по плана гр.Смолян кв.Устово . На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост .

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

14.02.2012

 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНА МРЕЖА II-ра и III-та КАТЕГОРИЯ

09.02.2012

График за снегопочистване на улична мрежа II-ра и III-та категория в периода 13 - 17 февруари 2012 г. Графикът е изготвен от Титан Клинър ООД и съгласуван с Община Смолян.