> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2012г.

02.04.2012

 ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2012г.СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ НА КОИТО Е ОТКАЗАНО КАРТОТЕКИРАНЕ ПОРАДИ ТОВА,ЧЕ СЪЩИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” ПРИ ОБЩИНА СМОЛЯН

28.03.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № СМ-005-ПР 2012г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

28.03.2012

 РЕШЕНИЕ № СМ-005-ПР 2012г.

ПРОЕКТ № BG161PO003 - 4.2.01-0001, 'НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ'

22.03.2012

 ПРОЕКТ № BG161PO003 - 4.2.01-0001

ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ №946 ОТ 2011г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2011-2020г.

21.03.2012

 ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВТОРИ ЕТАП ОТ ОБЯВЕНИЯ НА 27.01.2012г. СЪС ЗАПОВЕД №260/26.01.2012 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ‘’ДИРЕКТОР’’ НА ОП ‘’НАОП’’ - СМОЛЯН

19.03.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

Концепция за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи»

14.03.2012

 Концепция

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2012

 СПИСЪК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ 'ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ' В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2012

 СПИСЪК

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА , ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

06.03.2012

 Заповед №583 от 20.02.12Приложение.№1Приложение.№2Приложение.№3