> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 'ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ' В ОБЩИНА СМОЛЯН

24.04.2012

 СПИСЪК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 'ОБЩЕСТЕРНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЕТОСТ' В ОБЩИНА СМОЛЯН

24.04.2012

 СПИСЪК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ КВ.169,168 ПО ПЛАНА ГР.СМОЛЯН

23.04.2012

 ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА В ПИ 915.282.2 И ЖИВУЩИТЕ В СГРАДА ПИ 915.281.1 НА АДРЕС БУЛ.'БЪЛГАРИЯ' 72

19.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД №973, ГР.СМОЛЯН ОТ 23.03.2012г.

18.04.2012

 ЗАПОВЕД №973

ДО 'ТЕРА ТРАНС КОНСУЛТ' ООД, МИНКА ЧАВДАРОВА ЛУЩЕВА

11.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ

11.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВЕНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

06.04.2012

 ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС 06.04.2012

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 03.04.2012 Г. ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

06.04.2012

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 03.04.2012 Г.

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА,ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА,ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ,КОГАТО ТЕ СА ВОДАЧИ ИЛИ ПЪТНИЦИ.

04.04.2012

 ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА