> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ № 11 ДО ИЛИЯ ГЮЛЕВ СТОЯНОВ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

30.07.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК и чл. 15, ал.2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Илия Гюлев Стоянов.

СЪОБЩЕНИЕ

27.07.2012

ДО БОРИС ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, АСЯ ЗДРАВКОВА ХАДЖИЕВА, ХРИСТО ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ИЛИЙКОВА, ИЛКО ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, ВЕРА ЗДРАВКОВА ЯНАКИЕВА, МАЛИНА ЗДРАВКОВА АСЕНОВА

СЪОБЩЕНИЕ

27.07.2012

ДО РУМЯНА ПЕТРОВА ДАФОВСКА-КОСТАДИНОВА, ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ ДАФОВ, ИВАНКА АНАСТАСОВА СЛЕПОВА, СТОИЛ МАНОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТОЯНКА МАНОЛОВА ТАШКОВА, ГЕОРГИ МАНОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЦОНКА МАНОЛОВА БАШОВА, КОСТАДИН ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ РУСКА ДАФОВА АНАСТАСОВА, ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВАВАНЕ

27.07.2012

За изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЛЯНА ХРИСТОЗОВА

27.07.2012

ОТНОСНО: ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУКА ОТ ФИРМА "ТИТАН-КЛИНЪР"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” - ГР.СМОЛЯН

27.07.2012

На 24.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе вторият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” - гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2012

Община Смолян, напомня на гражданите, че незаплатените гробни места на територията на гр. Смолян, на основание чл.46 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Смолян, остават на разположение на Обредния дом. 

СЪОБЩЕНИЕ

24.07.2012

До Иван Кирилов Янев, Надя Анастасова Илиева, Сийка Анастасова Цолова, Веселин Станчев Колев, Лили Йорданова Колева, Елена Костадинова Котова, Люба Райчева Ганзурова, Светослав Генчев Хаджигенчев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.07.2012

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Виолета Найденова Георгиева-Карагеурова, Анна Стефанова Александрова Петър Георгиев Четроков, Тодор Николов Недялков, Звездалина Атанасова Пеева Теменужка Асенова Асенова, Тодор Николов Дойчинов, Добрина Андонова Карапиперова, Коста Атанасов ...