> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1813

03.01.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1691

03.01.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1682

03.01.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 405

03.01.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.12.2018

По Решение №960 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.10.2018 год.

ЗАПОВЕД №РД-1088 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.12.2018

Относно осигуряването на допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 128 АЛ. 2 ОТ ЗУТ

20.12.2018

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №979 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год., протокол №44 .

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2044

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

20.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

19.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-070/22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 167 168 >