> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ, НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ И НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

26.01.2012

.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ...

Относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети дух 1”, „Свети дух 2”, „Свети дух 3”, „Баирево блато 1”, „Баирево блато 2”, „Билево блато” и „Орлов камък” за питейно-битово водосна

12.01.2012

Във връзка с постъпило в Община Смолян писмо Изх.№ СОЗ-48/10/ 27.12.2011г., от Басейнова дирекция за управление на водите – ИБР гр.Пловдив, относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети ...

К Л А С И Р А Н Е НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

11.01.2012

 К Л А С И Р А Н Е

Изпълнение на финансова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР)

09.01.2012

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  1. Какви са критериите за избор на обект, който ще бъде обновен? По схемата е допустимо обновяване на   жилищни сгради – тухлени, панелни или изградените по система ЕПК и др. Вероятен ...

ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ

05.01.2012

 Съобщение

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

05.12.2011

Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", Договор № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез ...

ИЗБОРИ 2011

12.09.2011

 Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Смолян за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Заповед за места за обявяване ...

2010 г.

29.07.2011

Файловете са приложени като прикачени

Формули за разпределение на средствата, получени по Единните разходни стандарти за 2011 г. в училища и детски градини в Община Смолян

24.02.2011

&...