> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

27.01.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за организация на дейността на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” гр.Смолян, приет от ОбС – Смолян с Решение №183, прието на ...

ДО МАРИЯ НИКОЛОВА ЛАМБРЕВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАШКО ЕМИНОВ КАРААСЕНОВ

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО КАДРИЕ МЕХМЕДОВА ПИРИНДОВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ, НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ И НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

26.01.2012

.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ...

Относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети дух 1”, „Свети дух 2”, „Свети дух 3”, „Баирево блато 1”, „Баирево блато 2”, „Билево блато” и „Орлов камък” за питейно-битово водосна

12.01.2012

Във връзка с постъпило в Община Смолян писмо Изх.№ СОЗ-48/10/ 27.12.2011г., от Басейнова дирекция за управление на водите – ИБР гр.Пловдив, относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети ...

К Л А С И Р А Н Е НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

11.01.2012

 К Л А С И Р А Н Е

Изпълнение на финансова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР)

09.01.2012

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  1. Какви са критериите за избор на обект, който ще бъде обновен? По схемата е допустимо обновяване на   жилищни сгради – тухлени, панелни или изградените по система ЕПК и др. Вероятен ...

ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ

05.01.2012

 Съобщение

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

05.12.2011

Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", Договор № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез ...