> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Изпълнение на финансова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР)

09.01.2012

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  1. Какви са критериите за избор на обект, който ще бъде обновен? По схемата е допустимо обновяване на   жилищни сгради – тухлени, панелни или изградените по система ЕПК и др. Вероятен ...

ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ

05.01.2012

 Съобщение

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

05.12.2011

Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", Договор № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез ...

ИЗБОРИ 2011

12.09.2011

 Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Смолян за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Заповед за места за обявяване ...

2010 г.

29.07.2011

Файловете са приложени като прикачени

Формули за разпределение на средствата, получени по Единните разходни стандарти за 2011 г. в училища и детски градини в Община Смолян

24.02.2011

&...