> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ГРАФИК ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНА МРЕЖА II-ра и III-та КАТЕГОРИЯ

09.02.2012

График за снегопочистване на улична мрежа II-ра и III-та категория в периода 13 - 17 февруари 2012 г. Графикът е изготвен от Титан Клинър ООД и съгласуван с Община Смолян.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигането на по-ефективно функциониране и поддържане на внедрената Система за управление на информационната сигурност, съгласно международният стандарт ISO 27001:2005, както и необходимостта от въвеждане на физически контрол на достъпа в ...

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ КЪМ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда и чл. 52, ал. ...

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

27.01.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за организация на дейността на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” гр.Смолян, приет от ОбС – Смолян с Решение №183, прието на ...

ДО МАРИЯ НИКОЛОВА ЛАМБРЕВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАШКО ЕМИНОВ КАРААСЕНОВ

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО КАДРИЕ МЕХМЕДОВА ПИРИНДОВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ, НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ И НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

26.01.2012

.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯНРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ...

Относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети дух 1”, „Свети дух 2”, „Свети дух 3”, „Баирево блато 1”, „Баирево блато 2”, „Билево блато” и „Орлов камък” за питейно-битово водосна

12.01.2012

Във връзка с постъпило в Община Смолян писмо Изх.№ СОЗ-48/10/ 27.12.2011г., от Басейнова дирекция за управление на водите – ИБР гр.Пловдив, относно обявяване на СОЗ – 48/10 – Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптирани извори „Свети ...

К Л А С И Р А Н Е НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

11.01.2012

 К Л А С И Р А Н Е