> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1445

30.04.2013

До ХРИСТИНА СТОЯНОВА ПАЛИКАРЕВА, ШЕРИ ДАВИД КОЕН – ПАЛИКАРЕВА, СТАНИМИР ЛЮБЕНОВ МАРЧЕВ

ЗАПОВЕД №636

30.04.2013

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с отбелязване на Възкресение Христово през 2013г.

ЗАПОВЕД №640

30.04.2013

За осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 12.05.2013 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното ...

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ПРАВО ДА БЪДАТ ДОПИСВАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 МАЙ 2013 Г.

30.04.2013

(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № УТ002258

29.04.2013

ДО ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КУКЛЕВА, КОСТАДИН ПЕТКОВ КУКЛЕВ, ТОДОР ПЕТКОВ КУКЛЕВ, МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОНСУЛОВА

СЪОБЩЕНИЕ №24-00-736

26.04.2013

До СВЕТЛА ГЪНГОВА, СЪБИ ФИСИНСКИ, ЗВЕЗДАЛИН РУЖЕНОВ КЕХАЙОВ, ФАТМЕ АЛИЕВА, ХАДЖИАХМЕДОВА, АЛБЕНА СЪБЕВА КЕХАЙОВА, РОСЕН МИНЧЕВ МОЛЛОВ, НИНА МИНЧЕВА БОЛЯРОВА, БИСТРА МИНЧЕВА ВИТАНОВА

СЪОБЩЕНИЕ № 94A-759-1-001

26.04.2013

До ЛИЛЯНА ДАНЧЕВА, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЮКЛИЕВ, ЕЛЕНА ДИМИТРОВА САРИЕВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО КОСТА ПИЩАЛОВ

26.04.2013

ОТНОСНО: Изпълнението на обект „Подпорна стена № 2" по проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к. Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян”, изграждан по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА И КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА КЪМ ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

25.04.2013

Проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“.

СЪОБЩЕНИЕ №26-549-1

19.04.2013

До Н-ци на РУЖА ДИМИТРОВА МИТИНОВА, С.Стойките