> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.10.2012

Уведомявам Ви, че на 19 октомври 2012 г. от 10.00 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 100 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ - ИУГ

11.10.2012

Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА 13.07.2012Г

11.10.2012

Във връзка с новоприетия Закон за управление на отпадъците обнародван в държавен вестник на 13.07.2012г. Ви уведомяваме, че на основание чл.ЗЗ, ал.4 Всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в гр. ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В К.К. ПАМПОРОВО

10.10.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършване на на монтаж на нова антенно фидерна система на телевизионната кула на вр.”Снежанка” и постъпило заявление от НУРТС ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛБЕНА МИНЧЕВА КОВАЧЕВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10.10.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Албена Минчева Ковачева.

ОБЯВА

08.10.2012

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество”, осъществяван в рамките на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция – ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.10.2012

До ВЕНЕТА КАМЕНОВА БОЛЯРОВА, ПЕНКА ЛОЗЕВА БЕЧЕВА, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БЕЧЕВ,НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БЕЧЕВА, КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОМОВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА САКАДЖИЙСКА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ ЯНКОВ, МАРИАНА НИКОЛОВА КАЛЧЕВА, ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАНА ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АНКА АСЕНОВА ДЛЬОГОВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

01.10.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Анка Асенова Дльогова

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА И РАДА ИЛИЕВА РУЖИНОВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 49/14.06.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план /ПУП/ за ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА ШКОДРEВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и предоставена Заповед № 78 / 28.08.2012 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрена промяна на подробен устройствен план.