> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДО МИГЛЕНА МИТКОВА СТАВРЕВА

07.01.2013

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

ЗАПОВЕД №3651 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.12.2012

На основание чл. 44, ал1,т.1от ЗМСА и във връзка с провеждане на новогодишните празници по случай Новата 2013г. и осигуряване на гражданите и гостите от община Смолян с обществен транспорт, след 24:00часа.

ЗАПОВЕД №3631 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.12.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх. № ИРОС 001104-1/.2012г.

ЗАПОВЕД №3518 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2012

Във връзка c настъпващия туристически сезон „Зима 2012/2013” и на основание правомощия по чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и преустановяване на строителните и монтажни ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

14.12.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 декември 2012 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД СМОЛЯН

13.12.2012

Уведомяваме ВИ, че от 01.01.2013г. влизат в сила новите изисквания за разделно събиране на отпадъци.

ЗАПОВЕД №3527 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2012

На основание чл.44, ал.1, т. 1, и чл.44, ал.2 от ЗМСМА. чл.1 1 и чл.25 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян, и във връзка с ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

13.12.2012

Във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектното предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

06.12.2012

До Гергана Костадинова Мравкова, Роза Костадинова Мурджева, Васка Петрова Сърменова, Веселин Атанасов Начков, Румяна Атанасова Генчева, Тодор Василев Герзилов, Марко Василев Герзилов, Рада Тодорова Калайджиева, Илия Тодоров Шишков, Тодор Петров ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

06.12.2012

До Стефан Тодоров Георгиев, Донка Димитрова Кечева, Мария Василева Конова, Кита Тодорова Панова, Мария Тодорова Тошева , Кица Василева Клипалска, Вера Василева Кирякова, Магда Василева Димитрова, Емилия Стоилова Гармидолова, Величка Тодорова ...