> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПАКЕТ ОТ ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.01.2013

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС/оценка за въздействие върху околната среда/ с вх.№КПД-14-295/2//21.11.2012г. за „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесията „Трите калета”, разположена в землището на с.Орешец, ...

ПАКЕТ ОТ ДАННИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

08.01.2013

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС/оценка за въздействие върху околната среда/ с вх.№КПД-14-100/3/25.07.2012г. за „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесията „Шиковското”, разположена в землището на с.Турян, ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 27.01.2013 Г.

08.01.2013

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

ДО МИГЛЕНА МИТКОВА СТАВРЕВА

07.01.2013

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

ЗАПОВЕД №3651 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.12.2012

На основание чл. 44, ал1,т.1от ЗМСА и във връзка с провеждане на новогодишните празници по случай Новата 2013г. и осигуряване на гражданите и гостите от община Смолян с обществен транспорт, след 24:00часа.

ЗАПОВЕД №3631 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.12.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх. № ИРОС 001104-1/.2012г.

ЗАПОВЕД №3518 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2012

Във връзка c настъпващия туристически сезон „Зима 2012/2013” и на основание правомощия по чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и преустановяване на строителните и монтажни ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

14.12.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 декември 2012 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД СМОЛЯН

13.12.2012

Уведомяваме ВИ, че от 01.01.2013г. влизат в сила новите изисквания за разделно събиране на отпадъци.

ЗАПОВЕД №3527 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2012

На основание чл.44, ал.1, т. 1, и чл.44, ал.2 от ЗМСМА. чл.1 1 и чл.25 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян, и във връзка с ...