> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

05.02.2019

На основаниe чл.4, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2019

Почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от водохранилището към водохващане на р.Широколъшка за МВЕЦ „Горски дол“), в землището на с.Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2019 г.

31.01.2019

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2019 г. и списък на кандидати за настаняване в общинско жилище на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по наредбата за условията и реда за ...

ОБЯВЛЕНИЕ

31.01.2019

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в дейност „Здравни кабинети в училища, детски градини и яслени групи“

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1173

31.01.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-081/10.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.01.2019

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 331

25.01.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-083/17.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

24.01.2019

На основаниe чл.4, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с вх.№ДЛ000418/15.01.2019 ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

24.01.2019

По издадени Заповеди от №УТР-001 до №УТР-005 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

22.01.2019

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

< 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 181 182 >