> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.11.2012

На основание чл. 14 (I) и (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 (1) и (2), чл. 26 (1) , чл. 69 (1) т. 1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 197/19.09.2012 год., № ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.11.2012

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1), т.1 и чл.45 (1), и чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 216/12.10.2012 год. на Общински ...

Съобщение за публично обявяване

01.11.2012

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект   Съобщение  

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "РОДОПА" СМОЛЯН

30.10.2012

КАСТИНГ ЗА ТАНЦЬОРИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ, АРТИСТ - ХОРИСТИ - ЖЕНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГР.СМОЛЯН

30.10.2012

В срок до 20.11.2012г., следва дървата да бъдат премахнати и терените освободени.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КРАСИМИР ИВАНОВ НЕЙЧЕВ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

29.10.2012

На основание чл.61, ал. 3 от АПК

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

26.10.2012

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот - терен за поставяне на павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия, находящ се в Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов” гр.Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.)

СЪОБЩЕНИЕ

19.10.2012

Община Смолян уведомява гражданите, че поради извършване на ремонтни дейности на уличното осветление е възможно и през светлата част от денонощието на някои места уличните лампи да светят. 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.10.2012

Уведомявам Ви, че на 19 октомври 2012 г. от 10.00 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 100 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян.