> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 442

14.08.2013

До Иван Богомилов Маринов

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1680-002

13.08.2013

До Христо Николов Григоров

СЪОБЩЕНИЕ

09.08.2013

Уведомяваме Ви, че контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Смолян се събират поради прекратяване на договорни отношения с досега действащата фирма „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 6 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

30.07.2013

За извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО и склад за изкупуване на ОЧЦМ на фирма „РОСТЕР” ООД.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА "ПАМПОРОВО" АД

30.07.2013

За изграждане на: Работно и аварийно осветление на „Зелена ски писта II „; Работно и аварийно осветление на „Зелена ски писта”; Аварийно осветление на ПВЛ - 2; Ски писта „Гигантски слалом” Ски писта „Стената”.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ "ПАМПОРОВО" АД

30.07.2013

Заявление от "Пампорово" АД, к.к. Пампорово, хотел Орловец, относно "Система за изкуствено заснежаване в к.к. Пампорово, Община Смолян. За справки и информация Дирекция Устройство на територията, стая 439. ЗАЯВЛЕНИЕ 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

29.07.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има открита процедура във връзка с инвестиционно предложение за „Открит плувен комплекс, ...

ОРГАНИЗИРА СЕ ТРАНСПОРТ ЗА ЕКО ДЖАЗ ПЕРЕЛИК

24.07.2013

Във връзка с провеждането на Eко джаз Перелик Община Смолян организира транспорт до връх Перелик в следните часове : 17:30; 18:00; 18:30 и 19:00 ч. на 27.07.2013г. Автобусите ще тръгват от паркинга на църквата Св. Висарион Смолянски. Билетите са на ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ПАМПОРОВО”АД

19.07.2013

За инвестиционно намерение с информация по Приложени №2 от наредбата по ОВОС - вх.№ ДЛ005228/16.07.201Зг.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.07.2013

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.917.819, 67653.917.818, УПИ с № № І-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ІІ-2432/917.819 и ІІІ 2432/917.818 В КВ.245 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН