> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1682

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-010/29.01.2019 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Горна Арда

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Арда

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.03.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1037,№1039,№1040 и №1041 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 06.02.2019 год., протокол №48.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Полковник Серафимово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/12.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1936

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-018/12.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1675

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-008/25.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0165 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2019

За спиране на движението на всички МПС по улица „Елица“ в участъка от кръстовището с ул. „Момина вода“ до кръстовището с ул. „Бреза“ на 16.03.2019г. от 10:00ч. до 14:00ч.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208

06.03.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване.

< 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 181 182 >