> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0926 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.11.2018

Относно провеждането на протест на 17.11.2018 г., с начален час 15,00 ч. чрез шествие с моторни превозни средства, преминаване през град Смолян, блокиране на бензиностанции „ГАЗПРОМ“, „ОМВ“, „ЕКО“, „ЛУКОЙЛ“ и „ПЕТРОЛ“ и затрудняване на движението по ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2018

На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри, въз основа на подадените от Вас заявления на основание ...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

13.11.2018

За учредяване право на строеж за изграждане на 3 броя гаражи в поземлен имот.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

12.11.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018

Уведомяваме гражданите и юридическите лица, че могат да извършват плащания относно задълженията си за местни данъци и такси във всички офиси на ФАСТ ПЕЙ в страната.

СЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018

Българска асоциация диабет с любезното съдействие на Община Смолян под патронажа на г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян организират на 14 ноември 2018 г., сряда, от 9:30ч. до 14:00ч. на пл.„Свобода“- Стар център скринингови тестове за ...

ЗАПОВЕД №РД-0916 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.11.2018

За въвеждане на временна организация на движението на 09.11.2018г. от 09:00ч до 16:30ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.11.2018

По издадени Заповеди №УТР от 057 до 064 на Кмета на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0870 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.11.2018

Относно задължението на кмета на общината за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1032

30.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 172 173 >