> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

23.01.2018

За безопасно използване на едноседалковата пътническа въжена линия Ардашлъ – Студенец и „Зелена” ски писта, както и всички останали услуги предлагани от “Пампорово” АД, в к.к. Пампорово.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.01.2018

По чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

22.01.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2018г.

19.01.2018

И списък на кандидати за настаняване в общинско жилище на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – ...

Обявление за свободно работно място

19.01.2018

На длъжност „Изпълнител /Спасител басейн/“, с място на работа гр. Смолян, ул. „Димитър Благоев“ № 20, Плувен басейн.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001941

17.01.2018

Oдобрен ПУП – ПРЗ по Заповед №УТ-093/29.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти в с.Смилян

ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

17.01.2018

На „КОКОИМПЕКС“ООД, гр.Смолян, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места“

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

17.01.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По Решения №609, №610, №613 и №614 на Общински съвет-Смолян.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 151 152 >