> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2412-002

30.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-034/03.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0574 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.05.2019

За спиране движението за всички МПС по локално платно от бул. „България” – община Смолян на 01.06.2019г. от 06:30ч. до приключване на детския празник и за посочения период закривам такси стоянката. Определям платното да се ползва за нуждите на ...

ОБЯВЛЕНИЕ

28.05.2019

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-0572/28.05.2019г. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №ИРОС 00 1281-001

28.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-031/01.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 377

28.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХIII- за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461

28.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор ...

Обществена консултация

21.05.2019

Във връзка с приета Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и изготвен Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

20.05.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-029, 030, 031, 032, 033, 034, 035/ 10.05.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2019

За набиране на предложения за Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".

ЗАПОВЕД №РД-0551 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2019

За временно спиране на движението във връзка с провеждане на Майските празници - 2019 Абитуриентски балове 2019 г. и с цел и избягване на пътно - транспортни произшествия

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 185 186 >