> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2560

14.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-027/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОТОКОЛ

14.06.2018

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЪРЛЕЖИ

13.06.2018

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата и гражданите на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.06.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876

11.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ „МИСИЯ СМОЛЯН - 2018”

11.06.2018

От 09 юли 2018 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2018”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

ЗАПОВЕД №РД-0480 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.06.2018

временна забрана за ползване на ул. „Гео Милев“ от кръстовището на същата с ул. „Кирил Маджаров“ до кръстовището с ул. „Момчиловска комуна“ поради извършване на СМР.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.06.2018

Община Смолян обявява срок за набиране на заявления, заедмо с необходимите документи, за заемане на длъжностите Медицинска сестра/фелшер и Рехабилитатор, от 04 до 15 юни 2018 г. включително.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

Oт „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0475 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

За спиране на движението за всички МПС по локално платно от бул. „България” – община Смолян на 01.06.2018г. от 06:30ч. до приключване на детския празник и за посочения период закривам такси стоянката. Определям платното да се ползва за нуждите на ...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162 163 >