> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0838 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.10.2018

За определяне не паркинга , разположен от северната страна на сградата на РДТ“Николай Хайтов“ да бъде затворен за гражданите за периода от 19:00ч. на 17.10.2018г. до 07:00ч. на 22.10.2018г. Същият да се използва от служебни лица и организатори на ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.10.2018

За продажба на следния имот - частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №РД-0831 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

За въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин “ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 4 от проекта ...

ЗАПОВЕД №РД-0830 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 106 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите , с цел осигуряване ...

ЗАПОВЕД №РД-0829 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

За спиране на движението за всички МПС по бул. „България” от кръговото кръстовище при Регионален дирекция Гранична полиция (к-ще на бул.”България” с ул.”Дичо Петров”) до кръстовището на бул.”България” с ул.”Хан Пресиян” и ул. „Кольо Шишманов” ...

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2018

С Решения №924, №926 на Общински съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0818 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.10.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Eлица“ до кръстовището с ул. „Майстор Харит Кисьов“ –етап II – ри от проекта за ВОД.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.10.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

08.10.2018

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 261 до о.т.262 в кв.8 по плана на кв.Устово

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2018

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 162 163 >