> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.05.2013

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.918.705, УПИ ХVІ-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.17 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН ц.ч.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 12.06.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.05.2013

Уважаеми граждани, Община Смолян и ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО Ви канят на 12.06.2013 г. от 17.00 ч. в Сесийната зала н Смолян на обществено обсъждане на Интегриран градско възстановяване и развитие на град Смолян

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

15.05.2013

Уведомяваме Ви, че на 30.05. 2013г. /четвъртък/, от 17.00 часа в зала 247 на общинска администрация ще се проведе обсъждане на: Проект за наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

26.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: 1. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН. 2. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353, НА ЧАСТ ОТ УПИ VIII-3A ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.9 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН КВ.ГОРНО СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.04.2013

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.269, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.913.681, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.270.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 20.03.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.СМОЛЯН

28.02.2013

Съобщавам Ви, че на 20.03.2013 год. от 17:00 часа в зала 247 на общинска администрация - гр. Смолян ще се проведе Общественото обсъждане на : Транспортна схема на гр. Смолян, представляваща част от транспортно - комуникационната схема на Община ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

01.02.2013

Обществено обсъждане на: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 07.01.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

19.12.2012

Обществено обсъждане на проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от зут, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

13.12.2012

Във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектното предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >