> Начало > Обществени поръчки > РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9033974 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 РЕШЕНИЕ №21 / 30.10.2014 г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА