> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

На 30.05.2014г., в клуб “Култура” - гр.Смолян, бул.’’България” от 12.00 часа ще се проведе обществено обсъждане на необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330, целия с площ 353 кв. м участващ в УПИ 11-2500 и VIII- в кв.216 и кв.217 по плана на гр.Смолян с цел отреждане на самостоятелен УПИ-XI за обществено обслужване.

Каним заинтересуваните лица.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ