> Начало > Обществени поръчки > Решение за класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с пр

Решение за класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Анализ на състоянието за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги в Община Смолян”

11.11.2009