> Начало > Обществени поръчки > Откриване на процедура за обществена поръчка

Откриване на процедура за обществена поръчка

28.08.2009
С цел качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и  развитието на електронното управление в Община Смолян се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с наименование "Анализ на състоянието за изграждането на електронна мрежа на интегрирана административна услуга в Община Смолян".
  1. Обявление
  2. Решение