> Начало > Младежки дейности > ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2020 г.

Приложение №1 - Дейности

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2016 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ДЕСЕТ ПРОЕКТА НА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПОЛУЧИХА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2014 г. – 2020 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2015 г.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ИСКАНЕ ЗА ФИНАЛНО ПЛАЩАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ИСКАНЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ №6

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ФИНАНСИРАНЕ / СЪФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА