ИЗБОРИ 2011

12.09.2011
 
 1. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Смолян за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 2. Заповед за места за обявяване на избирателните списъци в Община Смолян за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 3. Списък на избирателни секции, образувани на територията на Община Смолян-номерация, адрес и обхват
 4. Списък на избирателни секции, образувани на територията на Община Смолян-номерация, адрес и места за обявяване
 5. Заповед за промяна на адреса и мястото на избирателна секция № 55 - с.Търън - Основно училище "Стою Шишков", с.Търън
 6. Покана до Местните ръководства на Парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и НДСВ
 7. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
 8. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
 9. Съобщение за избиратели с трайни увреждания
 10. СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 23 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА
 11. ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
 12. ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
 13. Покана за консултации за определяне състава на комисията по чл. 242, ал.7 от Изборния кодекс
 14. РЕШЕНИЕ № 79 / 14.10.2011 г., относно определяне на подходящи помещения за гласуване на избиратели с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението