> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

15.05.2013

П О К А Н А


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ЧЛЕНОВЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Уведомяваме Ви, че на 30.05. 2013г. /четвъртък/, от 17.00 часа в зала 247 на общинска администрация ще се проведе обсъждане на:
Проект за наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.


Каня Ви да вземете участие в общественото обсъждане!

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смоля
н

 

ПОКАНА

НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ Формуляр 1

ОТЧЕТ формуляр 1а

ОТЧЕТ формуляр 1б

ОТЧЕТ