> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

26.04.2013

 П О К А Н А


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомявам Ви, че на 13.05.2013 г. от 17.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на:

1. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН.
2. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО - ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

Каня Ви да вземете участие в общественото обсъждане
 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО – ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН