> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.04.2013


 

 

ОБЯВА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353, НА ЧАСТ ОТ УПИ VIII-3A ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.9 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН КВ.ГОРНО СМОЛЯН 

На основание чл.62 А ал.З и чл.127, ал.1 от ЗУТ, Мариана Юриева Овчарова уведомява заинтересованите, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ VIII-Озеленяване, кв.9 поземлен имот с идентификатор 67653.912.353 по плана на гр.Смолян кв.Горно Смолян, като същия се преобразува в самостоятелен УПИ с предназначение за жилищна сграда.
Общественото обсъждане ще се проведе в 10.00 часа на 14.04.2013 год. в сладкарница „Фантазия” гр.Смолян бул.”България” №71.
 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353