> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1463

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1463

12.11.2020

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния Архитект на Община Смолян на 07.08.2020 год. за проектиране на дървен навес за пелети /допълващо застрояване/ съгласно чл.140, ал.1, 2 и 3 и чл.42, ал.2 от ЗУТ за ПИ 67653.920.68 по КККР, УПИ V, кв.38 по плана на гр.Смолян, кв.Райково .

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1463