> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1414

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1414

12.11.2020

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния Архитект на Община Смолян на 30.07.2020 год. за проектиране на вътрешно преустройство на селскостопанска сграда за жилищни нужди на основание чл.140, ал.1 и 2 от ЗУТ за ПИ 67653.915.559.3 по КК, УПИ ХХХVII-1622, кв.108 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 1414