> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ, ОТНОСНО ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАСИЩА - 2020-2021

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ, ОТНОСНО ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПАСИЩА - 2020-2021

09.11.2020

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
ПОДАЛИ В ОСЗ – СМОЛЯН ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 37Ж, АЛ. 2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г

 


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че можете да получите данните необходими Ви за изготвяне на доброволни споразумения на основание чл.37ж, ал.1 от същия закон за 2021 г.
За целта, моля, да се явите в ОСЗ – Смолян, съгласно обявеният график, като носите преносимо външно устройство - памет /флашка/.


Началник на ОСЗ гр.Смолян: / П /
/Боряна Цочева/

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление за предоставяне на данни, относно доброволни споразумения за пасища - 2020-2021

PDF Файл - График за предоставяне на данни, относно доброволни споразумения за пасища – 2020-2021 г.