> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0985

ЗАПОВЕД №РД-0985

01.10.2020

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата, чл.81 от Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ФИДИК – Червена книга

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №РД-0985

PDF Файл - Приложение №1