> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

30.07.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План-схема за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение, за водоснабдяване на жилищна сграда в ПИ 67547.501.784, УПИ XXI-501.784, кв.37 с.Смилян, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.753, 67547.501.754, 67547.501.784, 67547.501.1432, 67547.501.1624 и 67547.501.785 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855