> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 335

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 335

30.07.2020

  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-102 с образуване на нов УПИ II-102 /101.67/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв. 13, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 335