> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017

27.05.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ IV-181 по имотни граници в кв.8 по плана на с.Солища, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017