СЪОБЩЕНИЕ

20.05.2020

Община Смолян уведомява гражданите на гр.Смолян, че се извършват дейности по косене и почистване на тревни площи като приоритетни са централните градски части и други обществени територии за ползване на гр.Смолян, след което ще се извърши обработка на тревните площи за кърлежи и бълхи. След отмяна на Заповед №217/19.05.2020г., на Минстъра на здравеопазването, отнасяща се за забрана на ползване на детски площадки на териториите на съответните населени места ще бъдат извършени дейности по косене, почистване и обработка на тревни площи и на детски площадки намиращи се на територията на гр.Смолян.

 ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Съобщение