> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1722

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1722

17.03.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-012/24.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на гараж в ПИ 67653.917.547, гр.Смолян“ предвиждащ възникването на сервитут в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД върху следните служещи имоти: ПИ 67653.917.603 и ПИ 67653.917.547.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1722