> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

 ЗАПОВЕД №РД-0023 \ 13.01.2020 г. - относно Протокол от 10.12.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се стопанска сграда с иднтификатор 67547.501.914.1 в поземлен имот с идентификатор 67547.501.914по кадастралната карта на с.Смилян