> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

ЗАПОВЕД №РД-0022 \ 13.01.2020 г. - относно Протокол   от  12.11.2020 година  на  Комисията   назначена    със    Заповед   №  РД-0219/27.03.2019 г.,  за  установяване  на   самосрутваща се жилищна сграда   в поземлен имот с идентификатор 67653.922.498 по кадастралната карта на  гр.Смолян кв.Райково..