> Начало > Обяви и съобщения > ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.01.2020

Над 100 потребители вече ползват в дома си почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Компонент 2”.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ