> Начало > Обяви и съобщения > Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3

Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3

28.01.2020

Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3 от Закона за туризма за реализирани нощувки в категоризираните туристически обекти.

Уведомяваме всички лица извършващи туристическа дейност предоставяне на нощувки, че заплащането на туристически данък ще бъде възможно след 5-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките . При извършени промени в системата на ЕСТИ от лицата извършващи туристическа дейност предоставяне на нощувки след тази дата трябва да уведомят за това писмено в приемната на отдел МДТ при Община Смолян или на имейл:[email protected] чрез подаване на коригираща Справка декларация по чл.116 ал.3 от Закона за туризма за реализираните нощувки в съответния категоризиран туристически обект.