> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ001818

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001818

09.01.2020

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001818 ДО ЗОРКА П.МИХАЙЛОВА

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-533,534 с образуване на нови УПИ…533 и УПИ… 534 в кв.7 по плана на с.Полк.Серафимово.