> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.


06.02.2020 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор


23.12.2019 г.

PDF Файл - Протокол за резултатите от преговори

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Покана

PDF Файл - Приложение №1 - Технически спецификации

PDF Файл - Приложение №1 - ТС - Оперативен план за зимно поддържане за сезон 2019-2020 г.

PDF Файл - Приложение №1 - ТС - Списък на уличната мрежа на гр. Смолян

PDF Файл - Приложение №2 - Проект на договор

EXCEL Файл - Отчетен лист

EXCEL Файл - Количествена сметка

WORD Файл - Приложение №3 - Образци