> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-1357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-1357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.12.2019

 ЗАПОВЕД №РД-1357/04.12.2019 г., за ръководителите на държавни и обществени ведомства, фирми и собственици на търговски обекти, да предприемат необходимите действия за организиране почистването от сняг на прилежащи тротоари, подходи към сградите, пешеходните зони, стълбища и площадки и да събарят по безопасен начин надвисналия сняг и ледени висулки.
Почистването да се извършва така, че да не се натрупва сняг в обсега на автобусните спирки, входове на гаражи и подходи към пешеходни пътеки.