> Начало > Обществени поръчки > Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на об

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка” с предмет:

„Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

PDF ФАЙЛ - Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

ZIP АРХИВ - Документация